ĮŽVALGŪS SPRENDIMAI JŪSŲ SĖKMEI
MŪSŲ SIEKIAI PERŽENGIA RIBAS

ŠIUO METU IEŠKOME

NAUJŲ KOMANDOS NARIŲ

UAB „NRD“, jungtinės veiklos sutarties pagrindu kartu su UAB „NFQ Technologies“, laimėjo Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) viešojo pirkimo konkursą dėl elektroninio deklaravimo sistemos (EDS) plėtojimo. Šių metų rugpjūčio 1 d. pasirašytos sutarties vertė – 1,1 mln. eurų su PVM.

„Siekiant supaprastinti deklaracijų teikimą, bus atsisakoma sudėtingų formų, kurios yra nemažos apimties ir kurių pildymas atima daug laiko. Gyventojai pajamų mokesčio deklaracijas galės pildyti ir teikti žingsnis po žingsnio naudodamiesi interaktyviu vedliu, atsižvelgiant į prisijungusio naudotojo situaciją. Gyventojas matys pagalbinę informaciją, kuri palengvins dokumento pildymą, leis išvengti dažniausiai pasitaikančių klaidų”, – sako VMI EDS plėtros projekto atstovė Aušra Jankeliūnaitė – Taraškienė. – Be to, sistema bus pritaikyta mobiliesiems įrenginiams”.

Planuojama, kad EDS bus atnaujinta iki 2020 m. Šiuo metu sistema naudojasi apie 2 mln. asmenų. Pajamų ir turto deklaracijas elektroniniu būdu savarankiškai šiemet pateikė daugiau nei 80 proc. gyventojų – tokia tendencija pastebima ne pirmus metus. Tikimasi, kad atnaujinus deklaravimo sistemą, dar daugiau mokesčių mokėtojų naudosis šia e. paslauga.

image description

UAB „NRD“ įgyvendina Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamą projektą „UAB „NRD“ darbuotojų mokymai ir kvalifikacijos tobulinimas“ (Nr. 09.4.3-ESFA-T-846-01-0007).

Projekto metu bus siekiama apmokyti įmonės darbuotojų tikslinę grupę, t. y. gamybos darbuotojus, kurie įgis darbui būtinų žinių ir įgūdžių, o tai leis užtikrinti profesinio darbuotojų kompetencijos lygio augimą, kurio poreikį sąlygoja įmonės veiklos plėtra ir strateginiai tikslai – gerinti įmonės paslaugų kokybę bei didinti prisitaikymą prie rinkos poreikių. Išorinių ir vidinių mokymų įmonės darbuotojams procesas tęsis iki 2020 metų imtinai.

Projekto įgyvendinimas prisidės prie Investicijų skatinimo ir pramonės plėtros 2014-2020 metų programos pirmojo tikslo „Didinti tiesiogines investicijas į gamybos ir paslaugų sektorius“ ir trečiojo programos tikslo „Aprūpinti Lietuvos verslą konkurencingais žmogiškaisiais ištekliais”.

Įmonės vadovybė tikisi, kad projekto rezultatai sudarys prielaidas didinti darbuotojų vidinę motyvaciją ir lojalumą kompanijai.

Šių metų rugsėjo mėn. 28 dieną UAB „NRD“ pasirašė Standartizuotų buhalterinės apskaitos duomenų kaupimo ir tvarkymo posistemio i.SAF-T įdiegimo paslaugų sutartį su Valstybine mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (VMI). Sutarties biudžetas yra daugiau nei aštuoni šimtai tūkstančių eurų (su PVM).

i.SAF-T yra kuriamas kaip Išmaniosios mokesčių administravimo informacinės sistemos (i.MAS) dalis ir yra skirtas standartizuoti bei automatizuoti įmonių buhalterinės apskaitos duomenų pateikimą mokesčių administratoriui. Yra tikimasi, kad posistemis užtikrins sklandų apskaitos duomenų apdorojimo ir įvertinimo bei kontrolės vykdymo procesą bei padės standartizuoti buhalterinės apskaitos duomenų pateikimą informacijos naudotojams. Sukurtas posistemis sudarys sąlygas greičiau ir efektyviau apdoroti apskaitos sistemoje registruotų ūkinių įvykius bei ūkines operacijas bei atlikti tikslesnį jų įvertinimą. Pagrindinis numatomas i.SAF-T funkcionalumas yra susijęs su SAF-T rinkmenos automatizuotu priėmimu ir apdorojimu, jos duomenų patikrinimu ir tikrinimo rezultatų bei ataskaitų atvaizdavimu.

i.SAF-T

Kuriamam sprendiniui keliami aukšti našumo reikalavimai: i.SAF-T turi užtikrinti operatyvų ypač didelių rinkmenų importą ir apdorojimą, rinkmenų dydžiai vidutiniškai bus apie 500MB, o atskirais atvejais gali siekti net iki terabaito dydžio. Taip pat i.SAF-T turės automatiškai vykdyti techninius ir loginius pateiktų duomenų patikrinimus – kelis šimtus apibrėžtų testų, taisyklių, algoritmų, taip palengvindamas VMI specialistų darbą ir panaudodamas jau surinktą informaciją.

UAB „NRD“ įgyvendinamo e-valdžios paslaugų projekto rezultate, automatizuojant ir palengvinant duomenų teikimo procesą, tikimasi pagerinti VMI veiklos efektyvumą, bei sumažinti mokesčių mokėtojų naštą.

 

2009 metų gegužę Tanzanijos autonominio regiono – Zanzibaro – vyriausybė užsakė studiją dėl Zanzibaro verslo ir nuosavybės registravimo agentūros (angl. Zanzibar Business and Property Registration Agency, BPRA) institucinės ir teisinės bazės bei verslo subjektų ir turto įkeitimų registravimo reformos įgyvendinimo. UAB „NRD“ pateikė šios studijos ataskaitą, kurioje buvo identifikuotos ir rekomenduotos geriausios praktikos ir reformos strategijos paslaugų, paremtų internetinės verslo ir įkeitimų registrų vystymu, modernizavimui.

2017 metų gegužę NRD įmonės (UAB „NRD“ kartu su motinine įmone Norway Registers Development AS) kaip studijos rezultatą pradėjo šešių mėnesių trukmės verslo subjektų ir turto įkeitimų registrų kūrimo projektą BPRA agentūrai.

Projektas apima:

 • technologinės platformos ir infrastruktūros reviziją bei specifikavimą, minėtų dviejų registrų reikalavimų specifikavimą, atsižvelgiant į 2009 metų studijos rekomendacijas;
 • BPRA agentūros atstovų vizitas Lietuvoje;
 • kūrimo, instaliavimo, testavimo ir užbaigtų saugių registravimo sistemų (verslo registro ir įkeitimo registro) perdavimo paslaugas. Pagrindinės registrų savybės: internetinis registravimo paraiškų katalogizavimas, internetiniai mokėjimai už paslaugas, informaciniai servisai, integracijos su kitomis valstybinėmis įstaigomis duomenų patikrai atlikti.

Projekto analizės ir projektavimo etapas jau yra pabaigtas ir projektas įgauna pilną kūrimo pagreitį. Taip pat šių metų rugpjūtį NRD įmonės buvo aštuonių svečių iš Zanzibaro viešųjų įstaigų savaitės trukmės studijų vizito Lietuvoje vadovais. Vizito metu ypatingas dėmesys buvo sutelktas į IT ir organizacinių gebėjimų stiprinimą, ruošiantis valdyti internetines registravimo sistemas. Afrikiečiai taip pat lankėsi ir sudalyvavo keliuose seminaruose VĮ Registrų centre bei Valstybinėje mokesčių inspekcijoje.

Tikimasi, kad paleidus internetinę registravimo sistemą naujos supaprastintos ir automatizuotos procedūros sumažins registravimo reguliavimo procedūrų naštą, padrąsins verslą registruotis ir sukurs labiau skaidrią verslo kūrimo aplinką.

 

Client: VĮ Registrų centras

Klientas: VĮ Registrų centras

Šių metų rugpjūčio mėn. 22 dieną UAB „NRD“ su jungtinės veiklos partneriu UAB „BAIP“ pradėjo vykdyti Lietuvos Respublikos gyventojų registro ir jo informacinių sistemų priežiūros ir vystymo paslaugų projektą.

Projekto paslaugos apima Lietuvos Respublikos gyventojų registro (įskaitant registro duomenų teikimo duomenų bazę), Lietuvos Respublikos gyventojų registro informacinės sistemos (LRGRIS) ir jos „off-line“ versijos, Gyvenamosios vietos deklaravimo informacinės sistemos (GVDIS), Išorinių vartotojų naršyklės (IVN), Metrikacijos paslaugų informacinės sistemos (MEPIS), duomenų gavimo ir teikimo sąsajų priežiūrą ir vystymą.

Paslaugos, kurių maksimali vertė – pusė milijono eurų be PVM, bus vykdomos ne ilgiau kaip tris metus.

Gyventojų registras

 

Klientas: Lietuvos bankas

Klientas: Lietuvos bankas

UAB „NRD“ pasirašė sutartį su Lietuvos banku dėl mokėjimo sistemos SEPA-MMS tobulinimo ir plėtros paslaugų teikimo.

SEPA-MMS yra vienintelė Lietuvoje sukurta ir Lietuvos banko valdoma naujos kartos mažmeninių mokėjimų sistema, suteikianti galimybę ne tik bankų, bet ir kitų finansų įstaigų klientams mokėjimus eurais atlikti itin greitai ir pigiai. Projekto metu pagal perkančiosios organizacijos poreikius bus vykdomos prisijungimo prie T2S ir SEPA-MMS momentinių mokėjimų automatizavimo bei susijusių sistemų tobulinimas bei plėtra. Šias plėtros paslaugas atliks septynių kvalifikuotų UAB „NRD“ specialistų komanda: informacinių sistemų analitikai, informacinių sistemų Oracle projektuotojai ir programuotojai, informacinių sistemų .NET projektuotojai ir programuotojai.

Projektas yra ilgalaikis ir numatomas vykdyti tęstinių sutarčių pagrindu.

Registrų centras

Klientas: VĮ Registrų centras

Šių metų vasario mėn. 13 dieną UAB „NRD“ pasirašė sutartį su VĮ Registrų centras dėl Teisinių registrų ir informacinių sistemų plėtros ir priežiūros paslaugų teikimo. Sutarties vertė – septyni šimtai septyniasdešimt keturi tūkstančiai eurų (774 000,00 Eur) be PVM.

Projektas apima šių registrų ir informacinių sistemų plėtros bei priežiūros paslaugas:

 • Lietuvos Respublikos hipotekos registro,
 • Testamentų registro,
 • Turto arešto aktų registro,
 • Vedybų sutarčių registro,
 • Sutarčių registro,
 • Įgaliojimų registro,
 • Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registro,
 • Politinių partijų narių sąrašų informacinės sistemos,
 • susijusių taikomųjų sistemų.

Projekto darbus, kurie bus vykdomi tris (3) metus, įgyvendins aštuoni (8) įvairių sričių UAB „NRD“ specialistai.

NRD Teisiniai registrai

2016 metų gruodžio mėnesį NRD įmonės (Norway Registers Development AS ir UAB “NRD”) į gamybinę aplinką įdiegė ir pilnam veikimui paleido modernią bei saugią skaitmeninę verslo registravimo sistemą (toliau – BRS) Ugandos registravimo paslaugų biurui (Uganda Registration Services bureau, toliau – URSB). BRS yra NRD įmonių įgyvendinamo Ugandos elektroninio vieno langelio centro (angl. One Stop Centre, toliau – OSC), skirto investuotojams ir verslininkams, projekto dalis.

Pusmečio trukmės BRS kūrimo projektą įgyvendino net trylika UAB „NRD“ darbuotojų, kurių dėka atliktos įvairios veiklos: sistemos analizė, projektavimas ir dokumentacija, sistemos kūrimas ir diegimas, duomenų migracija iš esamųjų informacinių sistemų, įstaigos darbuotojų mokymai bei nuo sukūrimo prasidėjusi dvylikos mėnesių sukurtos sistemos palaikymas bei priežiūra. Verslo registravimo sistema nuo šiol kasdien yra naudojama apie penkiasdešimties URSB darbuotojų keliuose biuruose Ugandoje ir aptarnauja virš tūkstančio transakcijų per dieną.

BRS buvo suprojektuota ir įdiegta kaip vidinė URSB informacinė sistema, kuri automatizuoja esamus įstaigos verslo procesus įmonių pavadinimų rezervacijai ir verslo registravimui. Sistemoje buvo sukurtos integracijos su Nacionalinės identifikavimo ir registravimo organizacijos NIDA sistema – ugandiečių nacionalinių identifikavimo dokumentų patikrinimui, bei Ugandos mokesčių inspekcijos e-Tax sistema – mokesčių apskaičiavimo ir patikrinimo funkcionalumui įgyvendinti. BRS taip pat numatyta ir sukurta saugi integracinė API sąsaja ateities praplėtimams ir išorinėms jungtims. Ji bus panaudota integracijai su Ugandos investavimo organizacijos (UIA) vieno langelio centru OSC, kad URSB paslaugos būtų prieinamos internetu, centralizuotai su kitų verslo organizacijų paslaugomis.

URSB su verslo registravimo sistema yra viena iš septynių agentūrų, kurios registruoja ir licencijuoja įmones Ugandoje ir kurių paslaugas integruos vieno langelio centras OSC. Integruotas elektroninis sprendimas automatizuos UIA vieno langelio centro OSC procesus ir dinamiškai pateiks paslaugas internetiniame portale. Portalas leis investuotojams bei verslininkams kreiptis dėl verslo licencijų registravimo, verslo registravimo, registravimo mokesčių mokėtoju ir kitų reikiamų leidimų verslo vykdymui Ugandoje gavimo. Portalas taip pat tarnaus kaip centrinis informacijos šaltinis vietiniams ir tarptautiniams investuotojams bei verslininkams investavimo, mokesčių, verslo skatinimo, registravimo ir kitais klausimais.

kits_1

UAB „NRD“ jungtinėje veikloje su motinine įmone Norway Registers Development AS sukurs Sent Kitso ir Nevio verslo statistikos registrą ir taip prisidės prie šalies 2015-2020 metų Nacionalinės statistikos vystymo strategijos įgyvendinimo. Bendrovės pasirašė 6 mėn. trukmės sutartį su Sent Kitso ir Nevio Tvaraus vystymosi ministerija.

Kokybiška, patikima statistika reikalinga šalies progreso stebėjimui bei vyriausybės politikos ir jos vykdomų programų efektyvumo vertinimui. Tai padeda šalių vyriausybėms pagerinti savo darbo kokybę bei užtikrinti skaidrų rezultatų pateikimą.

Verslo statistikos registras, kuriame yra kaupiama nuosekli, struktūrizuota ir palyginama verslo duomenų statistika, yra esminė oficialios šalies ekonominės statistikos dalis. Tai taip pat yra svarbi priemonė, leidžianti efektyviai apibrėžti statistinių tyrimų imtį ir taip sumažinti atskaitomybės naštą įmonėms.

Sent Kitso ir Nevio vyriausybė parengė 2015-2020 metų Nacionalinę statistikos vystymo strategiją siekdama apibrėžti ilgalaikį statistikos srities plėtojimą ir valdymą. Strategijos tikslas – stiprinti nacionalinės statistikos sistemą sukuriant integruotą ir koordinuojamą registrą, generuojantį adekvačią, nuoseklią ir išsamią statistiką. Tokia statistika reikalinga nacionalinės, regioninės ir tarptautinės vystymosi politikos formavimui bei susijusių programų ir iniciatyvų stebėsenai ir vertinimui.

Verslo statistikos registro projektavimo bei sukūrimo paslaugos, kurias įgyvendins UAB „NRD“ bei Norway Registers Development AS yra Nacionalinės statistikos vystymo strategijos dalis.

Numatoma, kad informacinė sistema apims šias funkcines sritis:

 • Duomenų surinkimas iš įvairių šaltinių;
 • Duomenų saugojimas;
 • Duomenų užklausų apdorojimas, analizė ir atvaizdavimas;
 • Duomenų platinimas (perkėlimas, dalinimas, publikavimas).

Sent Kitsas ir Nevis priskiriamas šalims, gaunančioms šiek tiek didesnes nei vidutines pajamas, ir yra sparčiai besivystanti šalis. Per paskutinius tris dešimtmečius Sent Kitsas ir Nevis ekonomika tvariai vystėsi. Pagrindinė to priežastis – ekonomikos perorientavimas nuo žemės ūkio prie paslaugų ekonomikos. Turizmas tapo pagrindiniu valstybės pajamų šaltiniu.

brela1Norway Registers Development AS su dukterinėmis įmonėmis UAB “NRD” bei NRD East Africa Ltd pasirašė ir pradėjo įgyvendinti Internetinės registracijos sistemos sukūrimo sutartį su Tanzanijos Verslo registracijos ir licencijavimo agentūra (BRELA).

Internetinė registracijos sistema automatizuos BRELA registracijos procesus, padidins viešojo sektoriaus teikiamų paslaugų efektyvumą ir klientų aptarnavimo kokybę. Įdiegus sistemą, vartotojai galės internetu registruoti įmones, gauti su pramone susijusios veiklos licencijas, teikti paraiškas registruoti prekių ir paslaugų ženklus bei patentus. Internetinė registracijos sistema taip pat apims elementus, skirtus bendradarbiavimui ir elektroninių paslaugų teikimui tarp institucijų.

“BRELA siekia nuosekliai gerinti verslo aplinką Tanzanijoje. Esame įgyvendinę daugybę priemonių verslo registravimo proceso supaprastinimui, jo efektyvumo ir patrauklumo tiek vietiniams, tiek užsienio investuotojams didinimui. Internetinės registracijos sistema leis dar labiau supaprastinti procedūras ir modernizuoti paslaugas, padarys jas greitai ir lengvai prieinamas. Tikimės, kad tai paskatins verslus registruotis ir veikti legaliai, prisidės prie naujų darbo vietų sukūrimo bei ekonomikos augimo“, komentavo BRELA atstovas.

Projektas orientuotas tiek į dabartinius, tiek į ilgalaikius organizacijos poreikius. UAB „NRD“ sukurs lanksčią Internetinės registracijos sistemą bei visas reikalingas verslo procesų sistemas, integruos jas su jau egzistuojančiomis BRELA sistemomis bei pagrindinių suinteresuotų šalių sistemomis. Projekto metu taip pat bus įdiegti kibernetinio atsparumo – rezervinio kopijavimo ir avarinio atstatymo – mechanizmai, vykdomi darbuotojų mokymai. Norway Registers Development AS teiks strategines konsultacijas, atliks dabartinės teisinės aplinkos analizę, Tanzanijos infrastruktūros technologinės brandos analizę, spragų įvertinimą ir padės organizacijai susikurti tolimesnės modernizacijos planą.

“BRELA, atsižvelgusi į pokyčių kompleksiškumą, suformavo šį projektą ne kaip techninę užduotį, o kaip verslo transformacijos projektą su verslo tikslais. Vien sklandaus technologijos veikimo nepakanka – tikroji institucijos darbo sėkmė priklauso nuo gebėjimo vykdyti pažadus, duotus investuotojams ir verslininkams. Norint palengvinti verslo pradžią ir tolimesnę veiklą, turi būti sumažinta biurokratija, susijusių institucijų ir pildomų dokumentų skaičius bei kiti trukdžiai. Mes padėsime organizacijai rasti sprendimus šioms problemoms, o mūsų dukterinė bendrovė Tanzanijoje NRD East Africa bus vietoje viso projekto metu ir padės diegti sistemą, o projektui pasibaigus – teiks sistemos priežiūros paslaugas“, teigė Rimantas Žylius, Norway Registers Development AS vykdomasis direktorius.

NRD Įmonės yra tarptautinė Informacinių technologijų ir konsultacinių įmonių grupė, kurios specializacija – skaitmeninės ekonomikos infrastruktūros vystymas. NRD Įmonės šiuo metu susideda iš Norway Registers Development AS su dukterinėmis “NRD” UAB, ETRONIKA UAB, Norway Registers Development East Africa Ltd, Norway Registers Development Rwanda Ltd bei Infobank Uganda Ltd.

NRD Įmonės priklauso UTIB “INVL Technology” (Nasdaq Vilnius: INC1L) bei vykdo projektus daugiau kaip 50-yje šalių visame pasaulyje.

Naujienos


UAB „NRD“ atnaujins elektroninio deklaravimo sistemą

UAB „NRD“, jungtinės veiklos sutarties pagrindu kartu su UAB „NFQ Technologies“, laimėjo Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) viešojo pirkimo konkursą dėl elektroninio deklaravimo sistemos (EDS) plėtojimo. Šių metų rugpjūčio 1 d. pasirašytos sutarties vertė – 1,1 mln. eurų su PVM. „Siekiant supaprastinti deklaracijų teikimą, bus atsisakoma sudėtingų formų, kurios yra nemažos…

Darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo projektas įgauna pagreitį

UAB „NRD“ įgyvendina Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamą projektą „UAB „NRD“ darbuotojų mokymai ir kvalifikacijos tobulinimas“ (Nr. 09.4.3-ESFA-T-846-01-0007). Projekto metu bus siekiama apmokyti įmonės darbuotojų tikslinę grupę, t. y. gamybos darbuotojus, kurie įgis darbui būtinų žinių ir įgūdžių, o tai leis užtikrinti profesinio darbuotojų kompetencijos lygio augimą, kurio poreikį…

UAB „NRD“ pradėjo vykdyti naują e-valdžios projektą Valstybinėje mokesčių inspekcijoje

Šių metų rugsėjo mėn. 28 dieną UAB „NRD“ pasirašė Standartizuotų buhalterinės apskaitos duomenų kaupimo ir tvarkymo posistemio i.SAF-T įdiegimo paslaugų sutartį su Valstybine mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (VMI). Sutarties biudžetas yra daugiau nei aštuoni šimtai tūkstančių eurų (su PVM). i.SAF-T yra kuriamas kaip Išmaniosios mokesčių administravimo informacinės…

Klientai