ĮŽVALGŪS SPRENDIMAI JŪSŲ SĖKMEI
SUKURTI MŪSŲ KOMANDOS
MŪSŲ SIEKIAI PERŽENGIA RIBAS

ŠIUO METU IEŠKOME

PROGRAMUOTOJŲ IR TESTUOTOJŲ

Klientas: Lietuvos bankas

Klientas: Lietuvos bankas

UAB „NRD“ pasirašė sutartį su Lietuvos banku dėl mokėjimo sistemos SEPA-MMS tobulinimo ir plėtros paslaugų teikimo.

SEPA-MMS yra vienintelė Lietuvoje sukurta ir Lietuvos banko valdoma naujos kartos mažmeninių mokėjimų sistema, suteikianti galimybę ne tik bankų, bet ir kitų finansų įstaigų klientams mokėjimus eurais atlikti itin greitai ir pigiai. Projekto metu pagal perkančiosios organizacijos poreikius bus vykdomos prisijungimo prie T2S ir SEPA-MMS momentinių mokėjimų automatizavimo bei susijusių sistemų tobulinimas bei plėtra. Šias plėtros paslaugas atliks septynių kvalifikuotų UAB „NRD“ specialistų komanda: informacinių sistemų analitikai, informacinių sistemų Oracle projektuotojai ir programuotojai, informacinių sistemų .NET projektuotojai ir programuotojai.

Projektas yra ilgalaikis ir numatomas vykdyti tęstinių sutarčių pagrindu.

Registrų centras

Klientas: VĮ Registrų centras

Šių metų vasario mėn. 13 dieną UAB „NRD“ pasirašė sutartį su VĮ Registrų centras dėl Teisinių registrų ir informacinių sistemų plėtros ir priežiūros paslaugų teikimo. Sutarties vertė – septyni šimtai septyniasdešimt keturi tūkstančiai eurų (774 000,00 Eur) be PVM.

Projektas apima šių registrų ir informacinių sistemų plėtros bei priežiūros paslaugas:

 • Lietuvos Respublikos hipotekos registro,
 • Testamentų registro,
 • Turto arešto aktų registro,
 • Vedybų sutarčių registro,
 • Sutarčių registro,
 • Įgaliojimų registro,
 • Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registro,
 • Politinių partijų narių sąrašų informacinės sistemos,
 • susijusių taikomųjų sistemų.

Projekto darbus, kurie bus vykdomi tris (3) metus, įgyvendins aštuoni (8) įvairių sričių UAB „NRD“ specialistai.

NRD Teisiniai registrai

2016 metų gruodžio mėnesį NRD įmonės (Norway Registers Development AS ir UAB “NRD”) į gamybinę aplinką įdiegė ir pilnam veikimui paleido modernią bei saugią skaitmeninę verslo registravimo sistemą (toliau – BRS) Ugandos registravimo paslaugų biurui (Uganda Registration Services bureau, toliau – URSB). BRS yra NRD įmonių įgyvendinamo Ugandos elektroninio vieno langelio centro (angl. One Stop Centre, toliau – OSC), skirto investuotojams ir verslininkams, projekto dalis.

Pusmečio trukmės BRS kūrimo projektą įgyvendino net trylika UAB „NRD“ darbuotojų, kurių dėka atliktos įvairios veiklos: sistemos analizė, projektavimas ir dokumentacija, sistemos kūrimas ir diegimas, duomenų migracija iš esamųjų informacinių sistemų, įstaigos darbuotojų mokymai bei nuo sukūrimo prasidėjusi dvylikos mėnesių sukurtos sistemos palaikymas bei priežiūra. Verslo registravimo sistema nuo šiol kasdien yra naudojama apie penkiasdešimties URSB darbuotojų keliuose biuruose Ugandoje ir aptarnauja virš tūkstančio transakcijų per dieną.

BRS buvo suprojektuota ir įdiegta kaip vidinė URSB informacinė sistema, kuri automatizuoja esamus įstaigos verslo procesus įmonių pavadinimų rezervacijai ir verslo registravimui. Sistemoje buvo sukurtos integracijos su Nacionalinės identifikavimo ir registravimo organizacijos NIDA sistema – ugandiečių nacionalinių identifikavimo dokumentų patikrinimui, bei Ugandos mokesčių inspekcijos e-Tax sistema – mokesčių apskaičiavimo ir patikrinimo funkcionalumui įgyvendinti. BRS taip pat numatyta ir sukurta saugi integracinė API sąsaja ateities praplėtimams ir išorinėms jungtims. Ji bus panaudota integracijai su Ugandos investavimo organizacijos (UIA) vieno langelio centru OSC, kad URSB paslaugos būtų prieinamos internetu, centralizuotai su kitų verslo organizacijų paslaugomis.

URSB su verslo registravimo sistema yra viena iš septynių agentūrų, kurios registruoja ir licencijuoja įmones Ugandoje ir kurių paslaugas integruos vieno langelio centras OSC. Integruotas elektroninis sprendimas automatizuos UIA vieno langelio centro OSC procesus ir dinamiškai pateiks paslaugas internetiniame portale. Portalas leis investuotojams bei verslininkams kreiptis dėl verslo licencijų registravimo, verslo registravimo, registravimo mokesčių mokėtoju ir kitų reikiamų leidimų verslo vykdymui Ugandoje gavimo. Portalas taip pat tarnaus kaip centrinis informacijos šaltinis vietiniams ir tarptautiniams investuotojams bei verslininkams investavimo, mokesčių, verslo skatinimo, registravimo ir kitais klausimais.

kits_1

UAB „NRD“ jungtinėje veikloje su motinine įmone Norway Registers Development AS sukurs Sent Kitso ir Nevio verslo statistikos registrą ir taip prisidės prie šalies 2015-2020 metų Nacionalinės statistikos vystymo strategijos įgyvendinimo. Bendrovės pasirašė 6 mėn. trukmės sutartį su Sent Kitso ir Nevio Tvaraus vystymosi ministerija.

Kokybiška, patikima statistika reikalinga šalies progreso stebėjimui bei vyriausybės politikos ir jos vykdomų programų efektyvumo vertinimui. Tai padeda šalių vyriausybėms pagerinti savo darbo kokybę bei užtikrinti skaidrų rezultatų pateikimą.

Verslo statistikos registras, kuriame yra kaupiama nuosekli, struktūrizuota ir palyginama verslo duomenų statistika, yra esminė oficialios šalies ekonominės statistikos dalis. Tai taip pat yra svarbi priemonė, leidžianti efektyviai apibrėžti statistinių tyrimų imtį ir taip sumažinti atskaitomybės naštą įmonėms.

Sent Kitso ir Nevio vyriausybė parengė 2015-2020 metų Nacionalinę statistikos vystymo strategiją siekdama apibrėžti ilgalaikį statistikos srities plėtojimą ir valdymą. Strategijos tikslas – stiprinti nacionalinės statistikos sistemą sukuriant integruotą ir koordinuojamą registrą, generuojantį adekvačią, nuoseklią ir išsamią statistiką. Tokia statistika reikalinga nacionalinės, regioninės ir tarptautinės vystymosi politikos formavimui bei susijusių programų ir iniciatyvų stebėsenai ir vertinimui.

Verslo statistikos registro projektavimo bei sukūrimo paslaugos, kurias įgyvendins UAB „NRD“ bei Norway Registers Development AS yra Nacionalinės statistikos vystymo strategijos dalis.

Numatoma, kad informacinė sistema apims šias funkcines sritis:

 • Duomenų surinkimas iš įvairių šaltinių;
 • Duomenų saugojimas;
 • Duomenų užklausų apdorojimas, analizė ir atvaizdavimas;
 • Duomenų platinimas (perkėlimas, dalinimas, publikavimas).

Sent Kitsas ir Nevis priskiriamas šalims, gaunančioms šiek tiek didesnes nei vidutines pajamas, ir yra sparčiai besivystanti šalis. Per paskutinius tris dešimtmečius Sent Kitsas ir Nevis ekonomika tvariai vystėsi. Pagrindinė to priežastis – ekonomikos perorientavimas nuo žemės ūkio prie paslaugų ekonomikos. Turizmas tapo pagrindiniu valstybės pajamų šaltiniu.

brela1Norway Registers Development AS su dukterinėmis įmonėmis UAB “NRD” bei NRD East Africa Ltd pasirašė ir pradėjo įgyvendinti Internetinės registracijos sistemos sukūrimo sutartį su Tanzanijos Verslo registracijos ir licencijavimo agentūra (BRELA).

Internetinė registracijos sistema automatizuos BRELA registracijos procesus, padidins viešojo sektoriaus teikiamų paslaugų efektyvumą ir klientų aptarnavimo kokybę. Įdiegus sistemą, vartotojai galės internetu registruoti įmones, gauti su pramone susijusios veiklos licencijas, teikti paraiškas registruoti prekių ir paslaugų ženklus bei patentus. Internetinė registracijos sistema taip pat apims elementus, skirtus bendradarbiavimui ir elektroninių paslaugų teikimui tarp institucijų.

“BRELA siekia nuosekliai gerinti verslo aplinką Tanzanijoje. Esame įgyvendinę daugybę priemonių verslo registravimo proceso supaprastinimui, jo efektyvumo ir patrauklumo tiek vietiniams, tiek užsienio investuotojams didinimui. Internetinės registracijos sistema leis dar labiau supaprastinti procedūras ir modernizuoti paslaugas, padarys jas greitai ir lengvai prieinamas. Tikimės, kad tai paskatins verslus registruotis ir veikti legaliai, prisidės prie naujų darbo vietų sukūrimo bei ekonomikos augimo“, komentavo BRELA atstovas.

Projektas orientuotas tiek į dabartinius, tiek į ilgalaikius organizacijos poreikius. UAB „NRD“ sukurs lanksčią Internetinės registracijos sistemą bei visas reikalingas verslo procesų sistemas, integruos jas su jau egzistuojančiomis BRELA sistemomis bei pagrindinių suinteresuotų šalių sistemomis. Projekto metu taip pat bus įdiegti kibernetinio atsparumo – rezervinio kopijavimo ir avarinio atstatymo – mechanizmai, vykdomi darbuotojų mokymai. Norway Registers Development AS teiks strategines konsultacijas, atliks dabartinės teisinės aplinkos analizę, Tanzanijos infrastruktūros technologinės brandos analizę, spragų įvertinimą ir padės organizacijai susikurti tolimesnės modernizacijos planą.

“BRELA, atsižvelgusi į pokyčių kompleksiškumą, suformavo šį projektą ne kaip techninę užduotį, o kaip verslo transformacijos projektą su verslo tikslais. Vien sklandaus technologijos veikimo nepakanka – tikroji institucijos darbo sėkmė priklauso nuo gebėjimo vykdyti pažadus, duotus investuotojams ir verslininkams. Norint palengvinti verslo pradžią ir tolimesnę veiklą, turi būti sumažinta biurokratija, susijusių institucijų ir pildomų dokumentų skaičius bei kiti trukdžiai. Mes padėsime organizacijai rasti sprendimus šioms problemoms, o mūsų dukterinė bendrovė Tanzanijoje NRD East Africa bus vietoje viso projekto metu ir padės diegti sistemą, o projektui pasibaigus – teiks sistemos priežiūros paslaugas“, teigė Rimantas Žylius, Norway Registers Development AS vykdomasis direktorius.

NRD Įmonės yra tarptautinė Informacinių technologijų ir konsultacinių įmonių grupė, kurios specializacija – skaitmeninės ekonomikos infrastruktūros vystymas. NRD Įmonės šiuo metu susideda iš Norway Registers Development AS su dukterinėmis “NRD” UAB, ETRONIKA UAB, Norway Registers Development East Africa Ltd, Norway Registers Development Rwanda Ltd bei Infobank Uganda Ltd.

NRD Įmonės priklauso UTIB “INVL Technology” (Nasdaq Vilnius: INC1L) bei vykdo projektus daugiau kaip 50-yje šalių visame pasaulyje.

Šių metų rugpjūčio mėn. 30 dieną UAB „NRD“ pasirašė sutartį su Muitinės departamentu prie LR finansų ministerijos dėl Integruotos tarifų valdymo sistemos (ITVS) vystymo bei priežiūros ir palaikymo paslaugų teikimo. Sutarties vertė 664 362,60 EUR su PVM.

Projekto tikslas – atlikti ITVS vystymą, pritaikant ITVS EK administruojamų sistemų pokyčiams, kitų integruotos Muitinės informacinės sistemos posistemių poreikiams, užtikrinant aptarnaujamų muitinės deklaracijų apdorojimo proceso tinkamumą, muitinės kontrolės priemonių vykdymą, ekonominių operacijų vykdytojams teikiamų tarifinio ir netarifinio reguliavimo priemonių taikymo elektroninių konsultacijų paslaugose kokybę, duomenų teikimo EK apimčių išplėtimą, nepertraukiamą, stabilų ir efektyvų ITVS veikimą, atliekamų funkcijų atitikimą ES ir LR teisės aktams bei muitinės veiklos reikalavimams, suderinamumą su kitais Integruotos MIS posistemiais bei išorinėmis IS.

Projektas bus įgyvendintas, teikiant ITVS vystymo ir tobulinimo pakeitimų paslaugas, kurių pradžia 2016 m. lapkričio 1 d. (trukmė – 33 mėn.) bei ITVS priežiūros ir palaikymo paslaugas, kurių pradžia 2017 m. sausio 1 d. (trukmė – 33 mėn.)

Šių metų rugpjūčio mėn. 19 dieną UAB „NRD“ pasirašė Atsargų valdymo informacinės sistemos (AVS) programinės įrangos sukūrimo ir aptarnavimo paslaugų sutartį su UAB „Staticus“. UAB „Staticus“ – surenkamųjų fasadinių konstrukcijų projektuotoja ir gamintoja, viena didžiausių tokio profilio įmonių Europoje.

Atsargų valdymo informacinės sistemos (AVS) programinės įranga preliminariai bus kuriama 6 mėnesius, naudojant PHP, MySQL ir kitas technologijas. Savo funkcionalumu PĮ apims pardavimų, tiekimo grandinės, gamybos, logistikos procesus bei bus sukurtos integracijos su finansinės apskaitos programa, projektų duomenų baze, projektavimo ir kitomis taikomosiomis programomis. Kuriama sistema bus pritaikyta prie įmonėje UAB „Staticus“ diegiamo projektavimo proceso pagal BIM (angl. Building Information Modeling) metodus.

Visą šių metų liepos mėnesį UAB „NRD“ vykdė šviečiamąjį projektą – NRD AKADEMIJA. Erdviame NRD biure specialiai įkurtose darbo vietose buvo sudarytos sąlygos studentams pasisemti žinių, parodyti save ir patirti, kas vyksta NRD viduje.

Akademijos metu keletą kartų per savaitę teoriškai ir praktiškai buvo nagrinėjamos Agile metodologijos bei populiariausių technologijų temos (HTML/CSS/JavaScript, ASP.NET MVC, Single Page Application SPA, AngularJS, Test Driven Development TDD, Entity Framework, Agile). Jas pristatė keturi patyrę NRD akademikai, savo sričių specialistai.

Iš dvidešimties užsiregistravusiųjų dalyvių, tik dalis užbaigė NRD akademiją, o trims geriausiai pasirodžiusiems buvo pasiūlyta prisijungti prie NRD kolektyvo!

Nors UAB „NRD“ tokį projektą įgyvendino pirmą kartą istorijoje, rezultatai labai nudžiugino tiek organizatorius, tiek dalyvius, dėl to jau greitu metu planuojamas šio projekto tęsinys.

Užsakovas: Jungtinių Tautų Misija Kosove
Data: 2002 – 2003 m.

2002 m. pabaigoje NRD grupė vykdė Kosovo Verslo Registro sukūrimo projektą, kurio iniciatorius – organizacija UNIMIK (United Nations Mission in Kosovo, liet. Jungtinių tautų Misija Kosove). Projekto metu pasikeitus vyriausybei buvo įgyvendintas antrasis projekto etapas, vykęs nuo 2003 m. pradžios iki kovo mėn.

Projekto tikslas – sukurti Verslo Registrą Kosove. Registras buvo sukurtas trimis kalbomis: albanų, anglų ir serbų. Pirmojo projekto etapo metu buvo sukurtas juridinių asmenų registras ir metinių atskaitomybių registras, o antrojo etapo metu – prekinio vardo registras su galimybe ne tik užregistruoti vardą, bet ir iš anksto jį rezervuoti.

Programinė įranga instaliuota ir techninis personalas apmokytas Kosove.

Sistema paremta Microsoft Visual C++ 6.0 technologija. Duomenų bazė: Microsoft SQL Server 2000.

Užsakovas: Lindbak Group (LindbakGruppen)
Data: 2007-12 – 2008-05

Projektą „Lindbak verslo valdymo sistemos plėtra“ iniciavo Lindbak grupė (LindbakGruppen). Projektas įgyvendintas Trondheimo (Norvegija) mieste.

Pagrindiniai projekto uždaviniai:

 • Naujos CRM sistemos, skirtos ryšių su klientais administravimui, pristatymas rinkoje;
 • Naujos CRM sistemos architektūra turi būti grindžiama pagrindiniais CRM principais ir realizuota naudojant šiuolaikines technologijas;
 • Nauja CRM sistema turi veikti ir kaip savarankiška sistema, ir turėti galimybę būti integruota į išorines sistemas pagal standartines duomenų lygmens sąsajas arba naudojant SOA architektūros savybėmis grįstas sąsajas;
 • Nauja CRM sistema turi turėti interneto pagrindu veikiančią intuityvią ir ergonomišką grafinę vartotojo sąsają bei darbo aplinką;
 • Naujos CRM sistemos architektūra turi būti suprojektuota taip, kad sistemos palaikymo kaštai būtų kuo mažesni.

Projekto komandoje dirbo UAB „NRD“ sistemų analitikai ir programuotojai, kurie įvykdė šias veiklas:

 • Sistemos analizė ir projektavimas;
 • Sistemos reikalavimų specifikacijos dokumento parengimas (procesų srautų ir naudojimo atvejų diagramos, funkcionalumo aprašymas, GUI dizainas).
 • Lindbak CRM sistemos programavimas.

Naudotos technologijos: NET Framework 3.5, Windows Communication Foundation framework, ADO.NET Entity Framework, SQL Server 2005, Visual Studio 2008.

Naujienos


UAB „NRD“ pradėjo teikti Lietuvos banko mokėjimo sistemos SEPA-MMS tobulinimo ir plėtros paslaugas

UAB „NRD“ pasirašė sutartį su Lietuvos banku dėl mokėjimo sistemos SEPA-MMS tobulinimo ir plėtros paslaugų teikimo. SEPA-MMS yra vienintelė Lietuvoje sukurta ir Lietuvos banko valdoma naujos kartos mažmeninių mokėjimų sistema, suteikianti galimybę ne tik bankų, bet ir kitų finansų įstaigų klientams mokėjimus eurais atlikti itin greitai ir pigiai. Projekto metu…

UAB „NRD“ pradėjo vykdyti VĮ Registrų centras tvarkomų Teisinių registrų ir informacinių sistemų plėtros ir priežiūros paslaugų projektą

Šių metų vasario mėn. 13 dieną UAB „NRD“ pasirašė sutartį su VĮ Registrų centras dėl Teisinių registrų ir informacinių sistemų plėtros ir priežiūros paslaugų teikimo. Sutarties vertė – septyni šimtai septyniasdešimt keturi tūkstančiai eurų (774 000,00 Eur) be PVM. Projektas apima šių registrų ir informacinių sistemų plėtros bei priežiūros paslaugas: Lietuvos…

NRD įmonės užbaigė verslo registravimo sistemą elektroniniam investuotojų vieno langelio centrui Ugandoje

2016 metų gruodžio mėnesį NRD įmonės (Norway Registers Development AS ir UAB “NRD”) į gamybinę aplinką įdiegė ir pilnam veikimui paleido modernią bei saugią skaitmeninę verslo registravimo sistemą (toliau – BRS) Ugandos registravimo paslaugų biurui (Uganda Registration Services bureau, toliau – URSB). BRS yra NRD įmonių įgyvendinamo Ugandos elektroninio vieno…

Klientai