Gvatemalos įkeitimų registro sistema

Projekto tikslai

UAB „NRD“ laimėjo Tarptautinio Amerikos Plėtros Banko (Inter-American Development Bank) finansuojamą sutartį, kurios objektas – konsultavimo paslaugos, sukuriant ir įdiegiant elektroninę kilnojamo turto įkeitimų registro sistemą Gvatemaloje, atliekant šias užduotis:

  • Esamos techninės ir teisinės situacijos analizė;
  • Naujos darbo eigos ir registravimo procedūrų modelio sukūrimas;
  • Techninės įrangos pirkimo ir įrengimo plano parengimas;
  • Elektroninės registro sistemos projektavimas ir įdiegimas;
  • Registro darbuotojų parengimas dirbti kompiuterizuotoje aplinkoje;
  • Sistemos dokumentacijos parengimas;
  • Paramos Gvatemalos ekonomikos ministerijai viešinimo kampanijai suteikimas.

Sprendimas

Žemiau pateiktoje diagramoje – suprojektuota elektroninė įkeitimų registracijos sistema, kurioje realizuotos dvi duomenų registravimo alternatyvos: registracija įstaigoje ir registracija internetu. Taip pat sistema turi integravimo paslaugų modulį, kuris padeda vykdyti duomenų apsikeitimą su kitais šalyje funkcionuojančiais registrais. Sistemos informacijos platinimo modulis leidžia sistemai pateikti atitinkamus duomenis pagal atsiradusias užklausas iš trečiųjų šalių.

 

gt_1

Toliau pateikiame detalias diagramas, kaip sistemoje realizuotos dvi skirtingos registracijos alternatyvos – registracija įstaigoje ir registracija internetu.

Įstaigoje atliekamos registracijos funkcinis detalizavimas:

gt_2

Internetinėje svetainėje atliekamos registracijos funkcinis detalizavimas:

gt_3

Sistemoje taip pat realizuotas elektroninio parašo funkcionalumas. Elektroninio parašo sertifikato panaudojimo elektroninėje registro sistemoje tikslai:

RGM dokumentus pasirašo elektroniniu būdu ir persiunčia juos kitoms institucijoms ar klientams.
Išorinis vartotojas, pasirinkęs atlikti registraciją internetu, autentifikuoja save su savo elektroninio parašo sertifikatu. Tokiu atveju jis neprivalo atvykti į Registrų įstaigą ir dar kartą patvirtinti šiuos registruojamus duomenis asmeniniu parašu.

2016.06.14