Mokesčių elektroninio deklaravimo sistemos analizė, projektavimas bei kūrimas Rytų Karibuose

Projekto trukmė: 2012-10-08 – 2013-07-30
Užsakovas: Rytų Karibų šalių organizacija (Organisation of Eastern Caribbean States)

Pagrindinis projekto tikslas buvo įgalinti tiek fizinį, tiek juridinį asmenį registruotis mokesčių mokėtoju, deklaruoti ir sumokėti mokesčius, naudojant mokesčių elektroninio deklaravimo sistemą, keturiose Rytų Karibų šalyse: Sent Lusijoje, Grenadoje, St. Vincente ir Grenadinuose bei Dominikoje. Siekiant šio tikslo buvo įgyvendinti šie uždaviniai:

  • Sukurta ir įdiegta bendro funkcionalumo visoms keturioms šalims mokesčių elektroninio deklaravimo sistema, kurią sudaro keturi moduliai:
  1. Naudotojų administravimo modulis, kuris leidžia registruotis išoriniam naudotojui, mokesčių mokėtojų darbuotojams bei suteikia galimybę atstovauti kitą mokesčių mokėtoją;
  2. Mokesčių mokėtojų elektroninė registracija, kuri leidžia bendrą ir konkretaus mokesčio registraciją bei mokesčio mokėtojo duomenų pakeitimą. Sistema taip pat leidžia mokesčių mokėtojams peržiūrėti apie juos registruotus duomenis;
  3. Elektroninio deklaravimo modulis, kuris apima elektroninį deklaracijų pateikimą, tikrinimą, duomenų perdavimą į mokesčių administravimo sistemą SIGTAS, atsakymo apie deklaracijos statuso gavimą. Sistema taip pat leidžia registruotiems mokesčių mokėtojams peržiūrėti savo balansą, visas pateiktas deklaracijas;
  4. Elektroninių mokėjimų modulis, kuris leidžia išoriniam naudotojui sumokėti mokesčius internetu.
  • Bendro funkcionalumo sistema pritaikyta visoms keturioms šalims.

OECS_sistema

  • Kiekvienoje šalyje sistema integruota su mokesčių administravimo sistema SIGTAS (Standartine integruota vyriausybės mokesčių administravimo sistema, angl. Standard Integrated Government Tax Administration System), atitinkamos šalies operacijų vykdymo mokesčių valdymo sistema.
  • Sukurta sistema pritaikyta ir paleista visose keturios šalyse.
  • Apmokyti sistemos administratoriai, pagalbos centro darbuotojai ir mokesčių inspektoriai naudotis sukurta sistema. Taip pat perduotos programavimo žinios mokesčių inspekcijos IT darbuotojams, kad jie galėtų sėkmingai atlikti sistemos priežiūrą po sistemos paleidimo.

Bendra sistema buvo suprojektuota taip, kad būtų pakankamai lanksti ir universali pridėti tiek naujų registracijos ar deklaravimo formų, kiek reikia, be papildomų vidinės sistemos kūrimo veiklų. Naujos formos gali būti suprojektuotos ir įkeltos į sistemą paties Vidaus pajamų departamento IT personalo. Taip pat kiekvienos šalies elektroninė mokesčių deklaravimo sistema buvo integruota su el. mokėjimų paslaugų teikimo sistema, leidžiant atlikti el. mokėjimų pavedimus naudojant kreditinę ar debetinę kortelę arba sąskaitos į sąskaitą metodą.
Po projekto įgyvendinimo numatytas 12 mėnesių garantinis  aptarnavimas po sistemos paleidimo.

2016.06.14