NRD įmonės užbaigė verslo registravimo sistemą elektroniniam investuotojų vieno langelio centrui Ugandoje

2016 metų gruodžio mėnesį NRD įmonės (Norway Registers Development AS ir UAB “NRD”) į gamybinę aplinką įdiegė ir pilnam veikimui paleido modernią bei saugią skaitmeninę verslo registravimo sistemą (toliau – BRS) Ugandos registravimo paslaugų biurui (Uganda Registration Services bureau, toliau – URSB). BRS yra NRD įmonių įgyvendinamo Ugandos elektroninio vieno langelio centro (angl. One Stop Centre, toliau – OSC), skirto investuotojams ir verslininkams, projekto dalis.

Pusmečio trukmės BRS kūrimo projektą įgyvendino net trylika UAB „NRD“ darbuotojų, kurių dėka atliktos įvairios veiklos: sistemos analizė, projektavimas ir dokumentacija, sistemos kūrimas ir diegimas, duomenų migracija iš esamųjų informacinių sistemų, įstaigos darbuotojų mokymai bei nuo sukūrimo prasidėjusi dvylikos mėnesių sukurtos sistemos palaikymas bei priežiūra. Verslo registravimo sistema nuo šiol kasdien yra naudojama apie penkiasdešimties URSB darbuotojų keliuose biuruose Ugandoje ir aptarnauja virš tūkstančio transakcijų per dieną.

BRS buvo suprojektuota ir įdiegta kaip vidinė URSB informacinė sistema, kuri automatizuoja esamus įstaigos verslo procesus įmonių pavadinimų rezervacijai ir verslo registravimui. Sistemoje buvo sukurtos integracijos su Nacionalinės identifikavimo ir registravimo organizacijos NIDA sistema – ugandiečių nacionalinių identifikavimo dokumentų patikrinimui, bei Ugandos mokesčių inspekcijos e-Tax sistema – mokesčių apskaičiavimo ir patikrinimo funkcionalumui įgyvendinti. BRS taip pat numatyta ir sukurta saugi integracinė API sąsaja ateities praplėtimams ir išorinėms jungtims. Ji bus panaudota integracijai su Ugandos investavimo organizacijos (UIA) vieno langelio centru OSC, kad URSB paslaugos būtų prieinamos internetu, centralizuotai su kitų verslo organizacijų paslaugomis.

URSB su verslo registravimo sistema yra viena iš septynių agentūrų, kurios registruoja ir licencijuoja įmones Ugandoje ir kurių paslaugas integruos vieno langelio centras OSC. Integruotas elektroninis sprendimas automatizuos UIA vieno langelio centro OSC procesus ir dinamiškai pateiks paslaugas internetiniame portale. Portalas leis investuotojams bei verslininkams kreiptis dėl verslo licencijų registravimo, verslo registravimo, registravimo mokesčių mokėtoju ir kitų reikiamų leidimų verslo vykdymui Ugandoje gavimo. Portalas taip pat tarnaus kaip centrinis informacijos šaltinis vietiniams ir tarptautiniams investuotojams bei verslininkams investavimo, mokesčių, verslo skatinimo, registravimo ir kitais klausimais.

2017.01.30