UAB „NRD“ pradėjo vykdyti VĮ Registrų centras tvarkomų Teisinių registrų ir informacinių sistemų plėtros ir priežiūros paslaugų projektą

Registrų centras

Klientas: VĮ Registrų centras

Šių metų vasario mėn. 13 dieną UAB „NRD“ pasirašė sutartį su VĮ Registrų centras dėl Teisinių registrų ir informacinių sistemų plėtros ir priežiūros paslaugų teikimo. Sutarties vertė – septyni šimtai septyniasdešimt keturi tūkstančiai eurų (774 000,00 Eur) be PVM.

Projektas apima šių registrų ir informacinių sistemų plėtros bei priežiūros paslaugas:

  • Lietuvos Respublikos hipotekos registro,
  • Testamentų registro,
  • Turto arešto aktų registro,
  • Vedybų sutarčių registro,
  • Sutarčių registro,
  • Įgaliojimų registro,
  • Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registro,
  • Politinių partijų narių sąrašų informacinės sistemos,
  • susijusių taikomųjų sistemų.

Projekto darbus, kurie bus vykdomi tris (3) metus, įgyvendins aštuoni (8) įvairių sričių UAB „NRD“ specialistai.

NRD Teisiniai registrai

2017.03.19