UAB „NRD“ pradėjo vykdyti Lietuvos Respublikos gyventojų registro ir jo informacinių sistemų priežiūros ir vystymo paslaugų projektą

Client: VĮ Registrų centras

Klientas: VĮ Registrų centras

Šių metų rugpjūčio mėn. 22 dieną UAB „NRD“ su jungtinės veiklos partneriu UAB „BAIP“ pradėjo vykdyti Lietuvos Respublikos gyventojų registro ir jo informacinių sistemų priežiūros ir vystymo paslaugų projektą.

Projekto paslaugos apima Lietuvos Respublikos gyventojų registro (įskaitant registro duomenų teikimo duomenų bazę), Lietuvos Respublikos gyventojų registro informacinės sistemos (LRGRIS) ir jos „off-line“ versijos, Gyvenamosios vietos deklaravimo informacinės sistemos (GVDIS), Išorinių vartotojų naršyklės (IVN), Metrikacijos paslaugų informacinės sistemos (MEPIS), duomenų gavimo ir teikimo sąsajų priežiūrą ir vystymą.

Paslaugos, kurių maksimali vertė – pusė milijono eurų be PVM, bus vykdomos ne ilgiau kaip tris metus.

Gyventojų registras

 

2017.08.22