UAB „NRD“ pradėjo vykdyti naują e-valdžios projektą Valstybinėje mokesčių inspekcijoje

Šių metų rugsėjo mėn. 28 dieną UAB „NRD“ pasirašė Standartizuotų buhalterinės apskaitos duomenų kaupimo ir tvarkymo posistemio i.SAF-T įdiegimo paslaugų sutartį su Valstybine mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (VMI). Sutarties biudžetas yra daugiau nei aštuoni šimtai tūkstančių eurų (su PVM).

i.SAF-T yra kuriamas kaip Išmaniosios mokesčių administravimo informacinės sistemos (i.MAS) dalis ir yra skirtas standartizuoti bei automatizuoti įmonių buhalterinės apskaitos duomenų pateikimą mokesčių administratoriui. Yra tikimasi, kad posistemis užtikrins sklandų apskaitos duomenų apdorojimo ir įvertinimo bei kontrolės vykdymo procesą bei padės standartizuoti buhalterinės apskaitos duomenų pateikimą informacijos naudotojams. Sukurtas posistemis sudarys sąlygas greičiau ir efektyviau apdoroti apskaitos sistemoje registruotų ūkinių įvykius bei ūkines operacijas bei atlikti tikslesnį jų įvertinimą. Pagrindinis numatomas i.SAF-T funkcionalumas yra susijęs su SAF-T rinkmenos automatizuotu priėmimu ir apdorojimu, jos duomenų patikrinimu ir tikrinimo rezultatų bei ataskaitų atvaizdavimu.

i.SAF-T

Kuriamam sprendiniui keliami aukšti našumo reikalavimai: i.SAF-T turi užtikrinti operatyvų ypač didelių rinkmenų importą ir apdorojimą, rinkmenų dydžiai vidutiniškai bus apie 500MB, o atskirais atvejais gali siekti net iki terabaito dydžio. Taip pat i.SAF-T turės automatiškai vykdyti techninius ir loginius pateiktų duomenų patikrinimus – kelis šimtus apibrėžtų testų, taisyklių, algoritmų, taip palengvindamas VMI specialistų darbą ir panaudodamas jau surinktą informaciją.

UAB „NRD“ įgyvendinamo e-valdžios paslaugų projekto rezultate, automatizuojant ir palengvinant duomenų teikimo procesą, tikimasi pagerinti VMI veiklos efektyvumą, bei sumažinti mokesčių mokėtojų naštą.

 

2017.10.09