Darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo projektas įgauna pagreitį

image description

UAB „NRD“ įgyvendina Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamą projektą „UAB „NRD“ darbuotojų mokymai ir kvalifikacijos tobulinimas“ (Nr. 09.4.3-ESFA-T-846-01-0007).

Projekto metu bus siekiama apmokyti įmonės darbuotojų tikslinę grupę, t. y. gamybos darbuotojus, kurie įgis darbui būtinų žinių ir įgūdžių, o tai leis užtikrinti profesinio darbuotojų kompetencijos lygio augimą, kurio poreikį sąlygoja įmonės veiklos plėtra ir strateginiai tikslai – gerinti įmonės paslaugų kokybę bei didinti prisitaikymą prie rinkos poreikių. Išorinių ir vidinių mokymų įmonės darbuotojams procesas tęsis iki 2020 metų imtinai.

Projekto įgyvendinimas prisidės prie Investicijų skatinimo ir pramonės plėtros 2014-2020 metų programos pirmojo tikslo „Didinti tiesiogines investicijas į gamybos ir paslaugų sektorius“ ir trečiojo programos tikslo „Aprūpinti Lietuvos verslą konkurencingais žmogiškaisiais ištekliais”.

Įmonės vadovybė tikisi, kad projekto rezultatai sudarys prielaidas didinti darbuotojų vidinę motyvaciją ir lojalumą kompanijai.

2018.04.13