Integruotos vadybos sistemos politika

UAB „NRD“ informacinių sistemų kūrimo, mokymų ir techninės informacinių sistemų priežiūros produkto realizavimo bei palaikymo procesams taikoma įmonės integruota vadybos sistema, kuri apima LST EN ISO 9001:2015, LST EN ISO 14001:2015 ir LST ISO/IEC 27001:2013 standartų reikalavimus.

Kokybės vadybos sistema, atitinkanti LST EN ISO 9001:2008 standarto reikalavimus UAB „NRD“ sukurta ir įgyvendinta nuo 2008 metų.
2013 metais, diegiant Aplinkos apsaugos ir Informacijos saugumo valdymo sistemą kokybės vadybos sistema buvo atnaujinta ją peržiūrint iš esmės bei įtraukiant į veiklą aplinkos apsaugos ir informacijos saugumo aspektus.
Nuo 2014 m. pradžios įmonėje veikia Integruota vadybos sistema, apjungianti kokybės, aplinkos apsaugos ir informacijos saugumo aspektus bei atitinkanti LST EN ISO 9001:2015, LST EN ISO 14001:2015 ir LST ISO/IEC 27001:2013 standartų reikalavimus.

UAB „NRD“ vadybos sistemos politika – kokybės, aplinkos apsaugos, sistemų saugumo ir kliento pasitenkinimo užtikrinimas per intelekto, procesų ir santykių suderinimą bei jų nukreipimą į nuolatinį produktų, paslaugų ir jų pateikimo metodų, užtikrinančių kliento patenkinimą, tobulinimą. Jos laikymąsi parodo vadovybės ir personalo atsidavimas, kuriant įmonės veiklos kokybės, aplinkos apsaugos ir informacijos saugumo kultūrą.

nrd-siegel_tic_9001          nrd-siegel_tic_14001         nrd-siegel_tic_27001