Afrika

NRD įmonės pradėjo įgyvendinti Zanzibaro verslo ir įkeitimų registrų kūrimo projektą

2009 metų gegužę Tanzanijos autonominio regiono – Zanzibaro – vyriausybė užsakė studiją dėl Zanzibaro verslo ir nuosavybės registravimo agentūros (angl. Zanzibar Business and Property Registration Agency, BPRA) institucinės ir teisinės bazės bei verslo subjektų ir turto įkeitimų registravimo reformos įgyvendinimo. UAB „NRD“ pateikė šios studijos ataskaitą, kurioje buvo identifikuotos ir…

Kenijos verslo licencijų registro sukūrimas

Užsakovas: Užsienio investicijų patariamoji tarnyba (Foreign Investment Advisory Service ) / Finansų ministerija Data: 2006-11 – 2007-12 Kenijos Vyriausybė sukūrė oficialų elektroninį verslo licencijavimo ir mokesčių už licencijas registrą, kuris užtikrina, kad privataus sektoriaus žaidėjai turėtų prieigą prie visų galiojančių verslo licencijų. Remiantis tarptautine praktika ir kitų šalių patirtimi, šis…

Zanzibaro demografinės statistikos sistema

Revoliucinė Zanzibaro vyriausybė gavo finansavimą iš UNFPA (Jungtinių Tautų Gyventojų fondo). Dalis finansavimo buvo skirta civilinės metrikacijos ir demografinės statistikos reformai Zanzibare. Projekto pagrindinis tikslas buvo sukurti civilinės metrikacijos modelį, kaip pagrindą moderniai, teisiškai adaptuotai ir efektyviai registravimo sistemai ir kaip esminį žingsnį surenkant patikimus demografinės statistikos duomenis, reikalingus nacionalinio…

Malavio verslo registravimo sistemos sukūrimas

Užsakovas: Malavio registrų centras Data: 2009-11 – 2011-08 Projekto metu atlikta: verslo registravimo, duomenų keitimo ir verslo veiklos nutraukimo procesų analizė; parengtos veiklos ir organizacinių pokyčių koncepcijos bei teisiniai dokumentai; išanalizuotos esamos techninės galimybės sukurti, įdiegti ir palaikyti kompiuterizuotą verslo registrą; parengti reikalavimai ir konkursinės sąlygos šių registrų sukūrimui ir…

Ruandos registrų reformos projektas

Ruandos investicijų klimato projektas (http://ricpproject.org/) inicijavo Ruandos verslo klimato gerinimo veiklas ir reformas. Projekto tiksluose buvo numatyta spręsti pagrindinius teisinius ir reguliavimo suvaržymus, kurie daro įtaką Ruandos verslo aplinkai. Projektas apėmė: prekybos ginčų sprendimą; verslo registravimo reformą; žemės registravimo reformą. Problema Modernių kompiuterizuotų verslo formalumų, įkeitimų, intelektinės nuosavybės registravimo ir…

Liberijos verslo registravimo reforma

Užsakovas: Liberijos Komercijos ir Pramonės Ministerija, Monrovija Data: 2009-01 – 2011-06 Projekto tikslas: atlikti analizę, apimančią verslo registravimo, duomenų keitimo ir verslo veiklos pabaigimo aspektus, parengti veiklos ir organizacinių pokyčių koncepcijas, teisinius dokumentus, išanalizuoti esamas technines galimybes, sukurti, įdiegti ir palaikyti kompiuterizuotą verslo registrą Liberijoje. Projekto veiklos: Atlikta teisinių dokumentų…

Ruandos elektroninis hipotekos registras

2012 m. rugpjūčio mėnesį pasirašytas sutartis ir 2013 m. baigtas įgyvendinti Ruandos elektroninio hipotekos registro sukūrimo projektas, kurio užsakovas – Rwanda Development Board (RDB). Ruandos vyriausybė užsakė konsultacines paslaugas, siekdama suprojektuoti ir sukurti modernų hipotekos registrą Ruandai. Konsultacinės paslaugos apėmė teisinių dokumentų parengimą, registravimo sistemos projektavimą ir kūrimą bei mokymus…

Mauricijaus elektroninio registro sistema

Užsakovas: Mauricijaus Registrų Departamentas prie Finansų ir Ekonomikos Ministerijos (Registrar-General’s Department (RGD) under the Ministry of Finance and Economic development, Republic of Mauritius) Projektas: Mauricijaus teisių ir dokumentų registro sukūrimas (angl. Deeds and documents register) Data: 2013-04 – 2015-04 Projekto tikslas: optimizuoti bei kompiuterizuoti RGD tvarkomų registrų veiklos procesus juos…