Europa

UAB „NRD“ pradėjo vykdyti VĮ Registrų centras tvarkomų Teisinių registrų ir informacinių sistemų plėtros ir priežiūros paslaugų projektą

Šių metų vasario mėn. 13 dieną UAB „NRD“ pasirašė sutartį su VĮ Registrų centras dėl Teisinių registrų ir informacinių sistemų plėtros ir priežiūros paslaugų teikimo. Sutarties vertė – septyni šimtai septyniasdešimt keturi tūkstančiai eurų (774 000,00 Eur) be PVM. Projektas apima šių registrų ir informacinių sistemų plėtros bei priežiūros paslaugas: Lietuvos…

Kosovo įmonių registracijos sistema

Užsakovas: Jungtinių Tautų Misija Kosove Data: 2002 – 2003 m. 2002 m. pabaigoje NRD grupė vykdė Kosovo Verslo Registro sukūrimo projektą, kurio iniciatorius – organizacija UNIMIK (United Nations Mission in Kosovo, liet. Jungtinių tautų Misija Kosove). Projekto metu pasikeitus vyriausybei buvo įgyvendintas antrasis projekto etapas, vykęs nuo 2003 m. pradžios…

Verslo valdymo sistemos plėtros projektas Norvegijoje

Užsakovas: Lindbak Group (LindbakGruppen) Data: 2007-12 – 2008-05 Projektą „Lindbak verslo valdymo sistemos plėtra“ iniciavo Lindbak grupė (LindbakGruppen). Projektas įgyvendintas Trondheimo (Norvegija) mieste. Pagrindiniai projekto uždaviniai: Naujos CRM sistemos, skirtos ryšių su klientais administravimui, pristatymas rinkoje; Naujos CRM sistemos architektūra turi būti grindžiama pagrindiniais CRM principais ir realizuota naudojant šiuolaikines…

Kroatijos centrinės kadastro duomenų bazės sukūrimas

Užsakovas: Project Management and Maping AS Data: 2008-04 – 2009-11 „Project Management and Maping AS“ pasirašė sutartį su Norvegijos žemėtvarkos ir kadastrų agentūra (NŽKA) teikti A komponento CONO GIP III išplėtimo paslaugas. Konsultacines paslaugas per NŽKA finansuoja Norvegijos užsienio reikalų ministerija. Į paslaugas įeina: Dalyvavimas pirkimų procesuose; Žinių perdavimas privačiam…