Licencijavimo sistemos

Viena iš Europos Sąjungos 2007–2013 metų struktūrinės paramos priemonių „Viešųjų politikų reformų skatinimas“ siekia gerinti ekonominės veiklos reglamentavimą, paslaugų teikimą gyventojams ir verslui. Šios priemonės tikslas – vykdyti ir kryptingai tęsti viešųjų politikų (profesinio mokymo, mokslo ir studijų, sveikatos priežiūros sistemos, socialinių paslaugų ir darbo rinkos) reformas, siekiant socialinės ir ekonominės plėtros. Pagal šią priemonę buvo remiamas UAB „NRD“ įgyvendintas projektas, skirtas socialinių paslaugų licencijavimo informacinės sistemos sukūrimui bei įdiegimui.

Sėkmingai įgyvendinus tokio pobūdžio projektus, yra sukuriamas ne tik technologinis pagrindas efektyviai plėtoti atsakingų institucijų vertinimo, priežiūros ir kontrolės veiklas, bet ir pasiekiama kitų rezultatų: tiek valstybei, tiek mokesčių mokėtojams sumažėja administravimo kaštai, sukuriamos priemonės, leidžiančios disponuoti išsamia ir tikslia informacija, atsiranda galimybė analizuoti kokybės procesą.