Mokesčių administravimo sistemos

Informacinių mokesčių sistemų tikslas yra sukurti technines bei technologines priemones, skirtas įgyvendinti efektyvią, patikimą ir ekonomikos augimą skatinančią mokesčių sistemą. Atgavus Lietuvos Respublikos nepriklausomybę, daug dėmesio buvo skiriama mokesčių surinkimo gerinimui. Didelė darbo dalis buvo skirta teisinės bazės pertvarkymui. Tačiau siekiant sėkmingai įgyvendinti mokesčių reformą, buvo būtina sukurti techninių ir programinių priemonių, sudarančių aplinkas efektyviai administruoti mokesčius bei vykdyti biudžeto procesų monitoringą, sistemą.

Pagrindinės mokesčių administravimo sistemų funkcijos yra pagal nustatytą tvarką kaupti ir tvarkyti didelius informacijos srautus, kad sutvarkytą informaciją būtų galima greitai ir patogiai rasti, rūšiuoti, grupuoti, skaičiuoti, lyginti, keistis. Taip pat, naudojantis šia sistema, formalizuoti mokesčių administratorių ir mokėtojų bendravimo procedūras, t. y. informacijos surinkimą ir teikimą. Sistemoje realizuotas automatizuotas mokesčių apskaičiavimas palengvina darbą mokesčių administratoriams, apriboja mokesčių skaičiavimo taisyklių interpretavimo laisvę.

Vienas pirmųjų UAB „NRD“ vykdytų projektų (šalia 1998 metais vykdyto Hipotekos registro kūrimo projekto) – 2002 metų Akcizų informacinės sistemos sukūrimo projektas, kuris tęsiasi iki šiol. Lietuvos įstojimas į ES, integracija į ES šalių mokesčių administravimo sistemą, naujų mokesčių įstatymų ar jų pakeitimų įsigaliojimas verčia ne tik palaikyti sistemos funkcionavimą, bet ir operatyviai reaguoti į mokesčių administravimo pasikeitimus.