E.verslas

Esminė e. verslo sąlyga – efektyvus informacinių technologijų panaudojimas, kai svarbiausios įmonės veiklos sistemos per intranetą ar ekstranetą tiesiogiai sujungiamos su svarbiausiais veiklos nariais – darbuotojais, tiekėjais, gamintojais, klientais, – taip pat kai diegiant inovatyvius IT produktus, yra sudaromos palankios sąlygos didinti įmonės darbo našumą ir kokybę.

Elektroninio verslo sąvoka yra plati, gali apimti tiek vidinių, tiek išorinių įmonės santykių visumą: valdymą, vadybą, gamybą, pirkimą, pardavimą, tiekimą, reklamą, konsultavimą, įvairius susitarimus bei dalykinio bendradarbiavimo formas. E. verslo diegimas įmonėje – galimybė tobulinti informacinę sistemą, optimizuoti gamybą, žaliavų tiekimą, vystyti elektroninį marketingą, prekybą, kaupti ir apdoroti informaciją apie klientus, pritraukti papildomus vartotojus, plėsti verslą, taupant išteklius ir mažinant kaštus, kurti novatorišką kompaniją.