Kiti sprendimai

UAB „NRD“ įgyvendintų projektų viešajame ir privačiame sektoriuje patirtis leidžia plėsti savo paslaugų sferą, naudoti žinias kitokio pobūdžio projektuose, ugdyti darbuotojus mokslinėje srityje. Tuo tikslu UAB „NRD“ dalyvauja Europos Sąjungos struktūrinių fondų remiamuose projektuose, kuriais siekiama įmones skatinti ir plėtoti mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros infrastruktūrą, kurti inovatyvius sprendimus. Įmonė taip pat dalyvauja Informacinės visuomenės plėtros komiteto vykdomuose projektuose, kurdama metodines rekomendacijas neįgaliesiems pritaikytų interneto tinklalapių kūrimui ir testavimui bei kt.