Paslaugos

UAB „NRD” teikiamos paslaugos susijusios su:

  • informacinių sistemų analize, projektavimu, kokybės užtikrinimu, dokumentacijos rengimu ir sistemų diegimu;
  • sukurtų informacinių sistemų priežiūra ir vystymo darbais;
  • specializuotų informacinių sistemų naudotojų ir bendrojo pobūdžio kompiuterinio raštingumo mokymais bei žinių testavimu.