Galimybių studijos

UAB „NRD“ turi sukaupusi nemenką patirtį ruošiant galimybių studijas (mokslinius tyrimus) informacinių sistemų kūrimo srityje. Galimybių studija ruošiama esamos situacijos IT paslaugų teikimo kokybės vertinimo srityje užsienyje ir Lietuvoje analizei atlikti bei reikalavimų informacinės sistemos sukūrimui, jos įdiegimui, testavimui, sistemos naudotojų apmokymų apibrėžimui.

Galimybių studijos (mokslinio tyrimo) tikslas – išanalizuoti ir aprašyti esamą IT paslaugų situaciją užsienyje ir Lietuvoje bei apibrėžti rekomendacijas IT paslaugų kokybės, priežiūros ir kontrolės gerinimui.

Galimybių studijoje apibrėžiama:

  • Sistemos architektūra.
  • Procesų ir procedūrų, vartotojų, išorinių ir vidinių informacijos mainų schemos.

Reikalavimai:

  • techninei ir licencinei programinei įrangai;
  • informacinei sistemai;
  • tinklo infrastruktūrai;
  • duomenų saugojimui ir apsaugos priemonėms;
  • diegimui;
  • mokymams;
  • projekto diegimo ir valdymo informacija.

Galimybių studijoje pateikiamos rekomendacijos dėl sistemos techninių ir funkcinių reikalavimų parengimo. Atsižvelgiant į esamą ir numatytą techninę bazę, rekomendacinius ir diegtinus techninius standartus, apibrėžiama sistemos architektūra, jos pagrindinės dalys: portalas, vartotojų autorizavimo bei valdymo, dokumentų valdymo, ataskaitų ir statistikos, apmokėjimo už paslaugas ir kt. blokai, integracinės terpės, numatomos sistemos sąsajos ir bendrieji techniniai reikalavimai sistemai.