Informacinių sistemų priežiūra

UAB „NRD“ kompiuterinės ir programinės įrangos priežiūros struktūrinis padalinys yra atsakingas už paslaugų, susijusių su sukurtų ir įdiegtų informacinių sistemų (toliau IS) priežiūra, teikimą.

Į informacinių sistemų priežiūros sąvoką įeina: sistemos stebėsena, priežiūra ir aptarnavimas, užtikrinant nepertraukiamą šios informacinės sistemos funkcionavimą. Į aptarnavimą patenka visa tinklo įrenginiuose, serveriuose, kompiuteriuose ir spausdintuvuose įdiegta taikomoji bei sisteminė programinė įranga.

Taikomosios programinės įrangos aptarnavimas suprantamas kaip taikomųjų programų ir duomenų bazių tinkamo funkcionavimo užtikrinimas, apimantis jų veiklos stebėseną, veiklos sutrikimų fiksavimą, sutrikimų priežasčių nustatymą bei pašalinimą, taip pat taikomosios programinės įrangos vystymą, tobulinimą bei, pasikeitus teisės aktams, reglamentuojantiems registrų veiklą, pritaikymą prie šių teisės aktų ir naujai sukurtos ar esamos programinės įrangos pakeitimų paruošimą darbui ir diegimą.

Sisteminės programinės įrangos aptarnavimas suprantamas kaip sisteminės programinės įrangos tinkamo funkcionavimo užtikrinimas, apimantis jos darbo stebėjimą, sutrikimų fiksavimą, sutrikimų priežasčių nustatymą bei pašalinimą, naujos programinės įrangos paruošimą darbui bei diegimą, programinės įrangos gamintojo pataisymų diegimą.

Pagal poreikį informacinių sistemų priežiūra vykdoma nepertraukiamai užsakovo darbo metu penkias dienas per savaitę. Kitu metu teikiama žodinė pagalba telefonu.

IS priežiūra paprastai vykdoma nuotoliniu būdu (naudojant saugias duomenų perdavimo technologijas), o esant reikalui ir atvykus į vietą.

Užsakiusios techninės ir programinės įrangos priežiūros paslaugas, organizacijos gali turėti tokią naudą:

  • Gauti aukščiausios kokybės paslaugą, kurią gali garantuoti tik tokių paslaugų teikimo ilgametę patirtį turinti organizacija, sukaupusi daug specializuotų žinių bei išplėtojusi ryšius šioje srityje.
  • Patikėdamos savo IS priežiūrą geriausiems šios srities žinovams, gali nesirūpinti savo IS funkcionavimu, o vykdyti savo tiesioginę veiklą. Besikoncentruodamos į savo veiklą, t.y. visą dėmesį skirdamos klientų aptarnavimui, jos gali būti geriausios toje srityje.
  • Sutaupyti lėšų, nes nereikės nei samdyti ir stengtis išlaikyti aukštos kvalifikacijos specialistų, nei kurti jiems darbo vietų, nei juos valdyti.