Registrų reformos

UAB „NRD“ specializuojasi registrų reformų įgyvendinimo srityje, sukurdama modernias registravimo informacines sistemas. Tokios reformos šiuo metu vykdomos Afrikoje.

Šių projektų tikslas yra atlikti esamos situacijos analizę, apimančią verslo registravimo, duomenų keitimo, verslo veiklos pabaigimo aspektus, parengti veiklos ir organizacinių pokyčių koncepcijas, teisinius dokumentus, išanalizuoti esamas technines galimybes, sukurti, įdiegti ir palaikyti kompiuterizuotą verslo registrą.

UAB „NRD“ specialistai atlieka veiklos analizes, paruošia veiklos ir organizacinių pokyčių koncepcijas, teisinius dokumentus, sistemos specifikacijas, atlieka popierinio archyvo perkėlimas į elektroninį formatą. Taip pat sukuria ir įdiegia registravimo informacinę sistemą, ruošia registravimo informacinės sistemos dokumentaciją bei atlieka informacinės sistemos mokymus. Po projekto įgyvendinimo paprastai pasirašoma informacinės sistemos priežiūros sutartis.

UAB „NRD“ džiaugiasi savo pasiekimais ir tuo, kad savo žiniomis ir patirtimi užsitarnavo gerą vardą Afrikos žemyne.