Apie įmonę

APIE

Mes esame UAB „NRD Systems“ - informacinių sistemų kūrimo ir vystymo bendrovė, kurios specializacija yra valstybiniai, žinybiniai registrai bei mokesčių sistemos.

Bendrovė nuo savo įkūrimo datos - 1998 metų spalio 15 d. – yra sukūrusi per 100 sėkmingai veikiančių valstybinių registrų, informacinių sistemų daugiau nei penkiasdešimtyje pasaulio šalių keturiuose žemynuose.

„NRD Systems“ priklauso „NRD Companies“ korporatyvinei struktūrai: 

Skaitmeninė transformacija

Drauge su savo grupės įmonėmis vykdome valstybių reformas, rengdami teisės aktų projektus, kurdami ir jungdami į bendrą sistemą atskirus registrus, projektuodami bei diegdami naujas sistemas orientuotas į užsakovų veiklos, infrastruktūros reikalavimus.

Didžioji dalis „NRD Systems“ vykdomų projektų turi stiprią įtaką kylančios ekonomikos šalyse. Diegiama skaitmeninė transformacija gerina verslo aplinką, didina gyventojų ir verslo galimybes pasinaudoti įvairiais finansiniais instrumentais, skatina skaidresnį bei efektyvesnį procesų valdymą.

Darbo principai

Mūsų patirtis teigia, kad šie veiksniai - tai raktas į bet kurio sėkmingai įgyvendinto projekto sėkmę:

1.

Suprasti esamą ekosistemą

2.

Įgalinti duomenis

3.

Naudoti šiuolaikines technologijas

4.

Duomenų konfidencialumas ir sauga

5.

Tvarios organizacijos kūrimas

6.

Bendradarbiavimas su vietiniais IT partneriais

7.

Žinių ir patirties perdavimas

8.

Kliento reputacijos didinimas

9.

Įgalinti reglamentus ir direktyvas

MUMIS PASITIKI

 

Partneriai

Klientai

Donorai

Jeigu siekiate profesinių iššūkių, jeigu Jums svarbu būti stiprios komandos dalimi – prisijunkite prie mūsų!

Šiuo metu ieškome