Institucijų reforma ir įmonių registro plėtra

Iššūkis

Sumažinti laiką ir išlaidas, susijusias su verslo registravimo ir verslo reguliavimo procesais, tuo pačiu suteikiant kitas paskatas verslo aplinkai gerinti.

Sprendimas

Projekto tikslas - atlikti esamos situacijos analizę apimančią verslo registravimo, duomenų keitimo, verslo veiklos pabaigimo aspektus, parengti veiklos ir organizacinių pokyčių koncepcijas, teisinius dokumentus, išanalizuoti esamas technines galimybes, sukurti, įdiegti ir palaikyti kompiuterizuotą verslo  registrą Liberijoje.

Suteiktos paslaugos

Projekto rezultatai:

  • Atlikta teisinių dokumentų reforma, sukurta nauja institucija ir parengta teisinė bazė jai funkcionuoti.
  • Atlikta verslo veiklos analizė ir paruoštos veiklos ir organizacinių pokyčių koncepcijos, teisiniai dokumentai, sistemos specifikacija.
  • Atliktas popierinio archyvo perkėlimas į elektroninį formatą.
  • Sukurta ir įdiegta verslo registravimo informacinė sistema susidedanti iš: pagrindinio registro (angl. Basic LBRS), nuotolinės prieigos registro (angl. Online LBRS), informacinių viešųjų paslaugų teikimo registro (angl. Information Service LBRS), archyvo perkėlimo į elektroninį formatą registro (angl. Digitization LBRS) ir internetinių paslaugų portalo www.lbr.gov.lr apjungiančio visus registrus.
  • Paruošta verslo registravimo informacinės sistemos dokumentacija bei atlikti informacinės sistemos mokymai.
  • Atliktas projekto monitoringas ir kontrolė.
  • Įgyvendinta viešinimo kompanija.

Įtaka

  • Gerokai sumažintos verslo registracijos išlaidos bei laikas, kuriant geresnes sąlygas verslo bendruomenei.
  • Įvykdytos reformos dėka Liberijos užimama vieta pasaulyje pagal „WB Starting a Business“ rodiklį iš 88 2009 metais pakilo į 38-tą 2013 metais.

  • 2016 m. NRD pasirašė sutartį dėl Liberijos verslo registro plėtros, integruojant su Vyriausybės mokesčių administravimo sistema (SIGTAS).

Jeigu siekiate profesinių iššūkių, jeigu Jums svarbu būti stiprios komandos dalimi – prisijunkite prie mūsų!

Šiuo metu ieškome

Šioje svetainėje naudojami slapukai, kurių pagalba galėsite joje naršyti patogiau. Daugiau apie SLAPUKŲ POLITIKĄ.    PRIIMTI VISUS    Nustatymai
©