SECUREG

Savybės

Per ilgus metus glaudžiai bendradarbiaudami su įvairių pasaulio šalių valstybinėmis institucijomis sukaupėme gilias kilnojamojo ir nekilnojamojo turto įkeitimų registravimo srities žinias. Klientų ir mūsų kvalifikuotų ekspertų sinergija leido sukurti modernią internetinę įkeitimų registravimo platformą - SECUREG. 

Platformos kertinis funkcionalumas išdėstytas trijuose pagrindnėse sprendimo dalyse: internetiniame klientų portale, bazinės registracijos portale, informacinėse duomenų platinimo paslaugose.

SECUREG skirta kilnojamojo ir nekilnojamojo turto įkeitimų sandoriams registruoti. Ji teikia bazines šios dalykinės srities registro paslaugas ant kurių galime sukurti galutinį sprendimą, pritaikytą specialiems užsakovo poreikiams ar teisinei bazei.

Galutinis spendimas yra lankstus, tad jį galima pritaikyti nuolat atsirandantiems poreikiams:

 • Keisti proceso logiką be programavimo žinių
 • Sukurti naujas dinaminius šablonus ir formas
 • Analizuoti duomenis
 • Sukurti naujas duomenų ataskaitas
 • Greitai integruoti sprendimą su išorinėmis sistemomis ar duomenų šaltiniais
 • Stebėti registro audito žurnalą ir naudotojų atliktus veiksmus.


Funkcijos

 • Įkeitimų sandorių registracija
 • Įkeitimo žymų registravimas (rekvizitų ar pagrindinės informacijos, turto perdavimo, įkeitimo teisės perdavimo, skolintojų lygiavertiškumo teisės ar skolintojų reitingo pakeitimai)
 • Nuosavybės identifikavimas
 • Duomenų apie skolintojus, skolininkus, įkeitimo sandorius paieška
 • Skolintojų reitingavimas
 • Įkeitimo nuėmimas, išregistravimas
 • Nemokumo ir turto administratorių valdymas.

 

Platformos "Self Servie Portal" naudotojai:

 • Skolintojai
 • Skolininkai
 • Kitos su įkeitimu susiję šalys
 • Valstybinės institucijos
 • Vieši lankytojai.

Platformos "Back Office Portal" naudotojai:

 • Organizacijos / registro personalas.

Nauda

 • Panaudojant jau egzistuojančią platformą, kliento sistemos kūrimo procesas yra žymiai pigesnis ir trumpesnis, tokiu būdu sistema greitai paleidžiama į gamybinę aplinką
 • Į paslaugas orientuota SOA architektūra leidžia lengvai įgyvendinti naujus reikalavimus ar pridėti naujų funkcijų prie sprendimo
 • Integracinės paslaugos suteikia galimybę dalintis duomenimis tarp skirtingų registrų ar sistemų užtikrinant duomenų integralumą
 • Unifikuoti procesai ir apdorojimo žingsniai tinka bet kokio tipo registrui
 • Platforma lengvai plečiama iki integruoto kelių susijusių registrų sprendimo
 • Prisitaikanti vartotojo sąsaja (angl. Responsive design) yra bendra visiems įrenginiams, taip mažinamos vartotojo sąsajos kūrimo ir palaikymo išlaidos
 • Du pagrindiniai dokumentų pateikimo scenarijai gali būti lengvai pritaikyti pagal šios paslaugos brandumo lygį ar organizacijos poreikius:
  - el. būdu per savitarnos "Self Service Portal";
  - fiziškai per įstaigą, tarnautojų "Back Office Portal". 

Jeigu siekiate profesinių iššūkių, jeigu Jums svarbu būti stiprios komandos dalimi – prisijunkite prie mūsų!

Šiuo metu ieškome